achterhoofd

achterhoofd
{{achterhoofd}}{{/term}}
back of the head
voorbeelden:
1   〈figuurlijk〉 iets in zijn achterhoofd hebben/houden keep/have something at the back of one's mind
¶   hij is niet op zijn achterhoofd gevallen he wasn't born yesterday, there's no flies on him

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”